Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Saša Zvonek

Sluchově postižení pedagogové v zahraničí

.....sluchově postižení jsou  zaměstnáváni spíše pro svoji znalost znakové řeči, než proto, aby byli modelem orální řeči. To se však nevylučuje, neboť i mnozí sluchově postižení mohou být pro své žáky také modelem v  tom, jak

Ti první, kteří se v  této oblasti angažovali, byli převážně v  zahraničí. Jednak tam má tradice vzdělávání a školy pro sluchově postižené delší historii, než v  našich zemích, a také snad proto, že v  mnohých zemích se školství vyvíjelo daleko svobodněji, než tomu bylo u nás.

Jedním z  nejstarších (z historického pohledu), o kterém víme, byl ?Etiene de Fay, (okolo 1669 ? 1747) Francouz, který krom toho, že byl učitelem, působil jako architekt, knihovník, řezbář, matematik. Pomocí znakového jazyka učil i několik neslyšících žáků. Nejznámějším žákem ?starého hluchého z  Amiens?, jak je obecně přezdíván, se stává šlechtický synek Azy d´Etavigny? (Hrubý 1997, s. 24 a 50). ?Pierre Pélissier (? ? 1863) byl neslyšící básník a profesor, který učil v  Národním ústavu pro hluchoněmé v  Paříži. V  roce 1856 vydal první slovník znakového jazyka?. Jistý ?Combery (1792 ? 1834) založil ústav pro hluchoněmé v  Lyonu? (Unie 7/1999, s. 5) .

Co je však zajímavé, že mnoho prvních sluchově postižených pedagogů působilo nejen ve Francii, ale také v  Německu, nebo německy mluvících zemích. Přitom víme, že v  těchto zemích daleko více převládala vzdělávací metoda orální, neboli právě německá. Sluchově postižení jsou  zaměstnáváni spíše pro svoji znalost znakové řeči, než proto, aby byli modelem orální řeči. To se však nevylučuje, neboť i mnozí sluchově postižení mohou být pro své žáky také modelem v  tom, jak se dá přes sluchovou vadu zvládnout orální řeč a jak je prospěšná pro život ve společnosti,    kde většina lidí znakovou řeč neovládá.

J.K.Habermasse  byl neslyšící učitel, který byl zaměstnán v  berlínské škole pro neslyšící (od roku 1789 byla státní). V  tomtéž ústavu působil také Carl Wilke (1800 ? 1876). Byl to nadaný neslyšící malíř. Byl spoluautorem názorných knih, které používali při vyučování nejenom v  ústavu, v  němž působil, ale i na obecných školách? (Mikotová 1995, s. 9, dále Černý 1934, s. 27). O něm také z  jiného zdroje: ?Hluchoněmý učitel Karl Heinrich Wilke, který by 20. března 2000 oslavil              200. narozeniny, byl průkopníkem v  názorném vyučování. Jeho názorné obrazy sloužily nejen hluchoněmým (sluchově postiženým) dětem. Učil na berlínské škole    a více než padesát let (od roku 1826) zde učil neslyšící děti malovat? (Gong 6/2000, s.153). Také na lipském ústavu působil neslyšící. Byl to Carl Wilhelm Teuscher (1803 ? 1835), který ovládal hlasitou i znakovou řeč? (Mikotová 1995, s. 9, dále Černý 1934, s. 27). V  jiném pramenu se mluví o jistém neslyšícím učiteli, který        se jmenoval ?Carl Wilhelm Munster, který učil v  ústavu založeném Samuelem Heinickem a dokončil rozsáhlou příručku pro výuku německé gramatiky? (Unie 7/1999, s. 5). Další byl ?Carl Max Lowe (1834 ? 1893), neslyšící malíř a kreslíř? (Unie 7/1999, s. 5). ?K  významným osobám patří také neslyšící Otto Friedrich Krusse (1801 ? 1880), který byl velmi dobrým metodikem a spisovatelem. Velmi často hospitoval na obecných školách pro slyšící a zkušenosti, které získal, přenášel do školy pro neslyšící. Měl dokonce privátní školu pro hluchoněmé v  Altonu? (Mikotová, 1995, s.9, dále Černý 1934, s. 30 a str. 33). ?Učil na různých školách        v Severním Německu (Schleswig, Bremen, Hamburg). Učitelem byl 55 let!? (Unie 7/1999, s. 5). Mezi těmito sluchově postiženými učiteli sluchově postižených byla      i žena. ?Margaretha Huttmannová učila němčinu, aritmetiku a náboženství            na začátku 19. století ve škole pro neslyšící ve Schleswigu. Ovládala perfektně znakový jazyk. Martha Siebke a Friedrich Huhn učili plavání v  židovském útulku pro hluchoněmé v  Berlíně? (Unie 7/1999, s. 5).


Saša Zvonek
 31.10.2001 10:18
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sluchově postižení pedagogové v zahraničí
.....sluchově postižení jsou  zaměstnáváni spíše pro svoji znalost znakové řeči, než proto, aby byli modelem orální řeči. To se však nevylučuje, neboť i mnozí sluchově postižení mohou být pro své žáky také modelem v  tom, jak
31.10.2001, Saša Zvonek ...další info
Sluchově postižení pedagogové v historii.
....... a jiní dokonce sami zakládali školy pro sluchově postižené......
29.10.2001, Saša Zvonek ...další info
Vývoj řeči - část čtvrtá
Nalepte obrázek psa na obrázek s autem, aby to vypadalo, jakože pes auto řídí. Pak se zasmějte a pomozte.........
25.10.2001, Michal Holub ...další info
Postavení sluchově postiženého učitele 3
......jednou z  těch výjimek je Gallaudetova univerzita ve Washingtonu v  USA. Mohu říci, že je hodně sluchově postižených, kteří touží tam studovat. Ne proto, že je to ve Spojených státech, ale.....
24.10.2001, Saša Zvonek ...další info
Vývoj řeči - část třetí
Naskládejte několik předmětů do menší bedny či nádoby a nechte ať je dítě vyndává a pokaždé ať tento předmět správně pojmenuje. Opakujte po dítěti, co říká a ....
22.10.2001, Michal Holub ...další info
Abychom si to vyjasnili
....mohli bychom mluvit o neslyšících, nedoslýchavých, lidech se sluchovou vadou, prelingválně neslyšících, postlingválně neslyšících, ohluchlých, zbytkařích,.....
16.10.2001, Saša Zvonek ...další info
Vývoj řeči - část druhá
....napodobovat jeho smích, ale i gestikulaci a výraz v  obličeji. Učit dítě činnosti jako jsou: hra na schovávanou, tleskání, foukání, polibek, paci paci pacičky, mávání. Tyto hry napomáhají pohotovosti v  opravdové komunikaci....
14.10.2001, Michal Holub ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.