Ticho.cz si právě čte: (9 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2809 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Vývoj řeči / Autor: Michal Holub

Vývoj řeči - část třetí

Naskládejte několik předmětů do menší bedny či nádoby a nechte ať je dítě vyndává a pokaždé ať tento předmět správně pojmenuje. Opakujte po dítěti, co říká a ....

Od dvou do tří let

Vaše dítě začíná chápat rozdíly, které se vyskytují v  jeho rodném jazyce, při změně slovosledu a začíná též chápat různost smyslu vět. Chápe rozdíl mezi nahoru a dolů, venku a vevnitř, velký a malý.
Vaše dítě upozorní na drnčící zvonek či telefon, reaguje na podněty z  televizní obrazovky. Poslouchá a snaží se vykonat jednoduché pokyny: vezmi ten míč a hoď mi ho. Vaše dítě umí prakticky všechno pojmenovat a používá tříslové fráze. Hovoří o věcech (moje panenka) a klade otázky (Kde mám panenku ?). Dokáže soustředit svou pozornost na aktuální věc. Rodinný přítel vašemu dítěti rozumí a nedělá mu potíže s  ním komunikovat.

Jak můžeme pomoci?

Pokračujeme v  používání jasné a jednoduché mluvy, která je snadno napodobitelná. Když je dítě něčím zaujaté, snažíme se u věci udržet co nejdelší pozornost a snažit se dítěti poskytnout o daném objektu co nejvíce informací.
Například:
Dítě říká: ?To je krásná květina.?
A my odpovídáme: ?Ano, velice krásná květina. A jakou má krásnou červenou barvu a taky velmi krásně voní. Přivoň si a uvidíš??

Často se vám může stát, že dítě nebude moci umět tak dobře popsat nějakou událost a vy mu tak vůbec nebudete rozumět, co se vlastně stalo. Musíte proto vyžadovat, aby dítě svůj příběh zopakovalo a vysvětlit mu mnohoznačnost nebo rozdílný význam jemu nepochopitelných slov.
Rozšiřujte si takzvaný dětský slovník. Vysvětlujte význam nových slovíček, když čtete dítěti knihu, pomocí jednoduchých vět. Pokračujte v  pojmenovávání a popisování předmětů, které se jako obrázky vyskytují na stránkách dětských knih.

Zdůrazňujte význam synonym a často je používejte. Začněte synonymy, s  kterými se dítě setkává denně. Synonyma používejte v  kontextu ať je dítě správně pochopí.

Naskládejte několik předmětů do menší bedny či nádoby a nechte ať je dítě vyndává a pokaždé ať tento předmět správně pojmenuje. Opakujte po dítěti, co říká a použitý větný člen ihned řádně rozviňte.
Příklad:
Toto je hřeben.?
Ano, to je maminky hřeben na vlasy.?

Pak se snažte spolu s  dítětem předměty, které jste vyndali z  krabice rozdělit do jednoduchých kategorií. Třeba kategorie jídlo, hračky, oblečení, nástroje?

Vystřihujte obrázky ze starých časopisů a vytvořte knihu, která bude obsahovat věci nebo předměty, které máte doma. Pomozte vašemu dítěti s  nalepováním obrázků do ?rodinné knihy?. Cvičte pojmenovávání obrázků, používejte správnou gestikulaci, mluvte o tom, jak se které věci používají. Prohlížejte si rodinné fotografie a pojmenujte předky a vysvětlete rodinné vztahy. Používejte jednoduchých frází k  popisování dějů na obrázkách. (př. Honzík plave v  bazénu.)

Klaďte dítěti otázky, které vyžadují specifické odpovědi než strohé ano či ne. (př. Otázka by tedy neměla znít: ?Chceš mléko ??, ale spíše, ?Dal by sis sklenici mléka nebo vody ??)

Pokračujte ve zpívání písní, hrajte různé jednoduché hry, opakujte již známá říkadla. Tyto písně a hry ukazují vašemu dítěti správnou intonaci a rytmus v  řeči. Pomalu zvyšujte obtížnost v  hrách, které vyžadují logické chápání a uvažování. Výborná je hra Ano-Ne, kdy si jeden myslí určitou věc nebo osobu a druhý ji hádá. (Jsi chlapec ? Jsi zvíře ? Jmenuješ se Honzík ?)

Pokračování příště.Michal Holub
 22.10.2001 9:52
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Vývoj řeči - část třetí
Naskládejte několik předmětů do menší bedny či nádoby a nechte ať je dítě vyndává a pokaždé ať tento předmět správně pojmenuje. Opakujte po dítěti, co říká a ....
22.10.2001, Michal Holub ...další info
Abychom si to vyjasnili
....mohli bychom mluvit o neslyšících, nedoslýchavých, lidech se sluchovou vadou, prelingválně neslyšících, postlingválně neslyšících, ohluchlých, zbytkařích,.....
16.10.2001, Saša Zvonek ...další info
Vývoj řeči - část druhá
....napodobovat jeho smích, ale i gestikulaci a výraz v  obličeji. Učit dítě činnosti jako jsou: hra na schovávanou, tleskání, foukání, polibek, paci paci pacičky, mávání. Tyto hry napomáhají pohotovosti v  opravdové komunikaci....
14.10.2001, Michal Holub ...další info
Asertivní komunikace17.10.2001
Plzeňská unie neslyšících ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, srdečně zve všechny své členy i ostatní veřejnost na přednášku Psychologie - asertivní komunikace, duševní hygiena.
12.10.2001, PUN ...další info
Oslavy Mezinárodního dne neslyšících10-13.10.2001
Hradecký spolek neslyšících pořádá Oslavy 80.výročí založení Východočeského podpůrného
spolku hluchoněmých v Hradci Králové a celostátní oslavy MDN.
Srdečně Vás zveme......
10.10.2001, Hradecký spolek neslyšících ...další info
Východočeský podpůrný spolek neslyšících
Neslyšící pro svá setkávání neměli vlastní prostory, a proto si vždy museli pronajímat sály. 
První klubovnu získala základní organizace v Hradci Králové od městského národního výboru 18.7.1985, ale po třech letech......
10.10.2001, M. Krúpová - ředitelka RC ...další info
HOROLEZECKÁ AKCE!do června 2002
Na příští letní prázdniny se připravuje horo/lezecký týdenní pobyt na Vysočině. Je určen mladým sluchově postiženým lidem nad 18 let.
9.10.2001, Saša ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.