Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Onemocnění sluchu / Autor: Michal Holub

Důsledky ztráty sluchu

Slovní zásoba se u dětí, kteřé ztratily sluch vyvíjí o něco pomaleji. Děti se ztrátou sluchu se rychleji učí konkrétní slova jako např. kočka, skákat, pět, červený, ..........

(volně přeloženo, www.asha.org)

Důsledky ztráty sluchu

Je zjištěno, že všichni, kdo ztratili sluch, měli veliké komunikační problémy. Každý se ocitne v bodě, který se pro vývoj jejich řeči stává velice kritickým. Pro jedince nastávají velice obávané problémy se sdělováním svých potřeb či pocitů.

Ztráta sluchu se často vyskytuje již v raném období života. Pro dítě je vždy zásadním zásahem do jeho vývoje vůbec. Čím dříve je problém identifikován a v potřebném rozsahu zakročeno proti němu, tím menší může být jeho celkový dopad.

Co tedy může způsobit ztráta sluchu u dítěte:
 • způsobení pauzy ve vývoji vnímání ale i výrazovém sdělení
 • schodek v řeči má za následek problémy s učením, což v celkovém výsledku snižuje akademický výkon
 • potíže s komunikací často způsobí vytržení ze společnosti, někdy až tzv. společenské osamocení


  Komunikační vlivy

  Slovní zásoba

  Slovní zásoba se u dětí, kteřé ztratily sluch vyvíjí o něco pomaleji. Děti se ztrátou sluchu se rychleji učí konkrétní slova jako např. kočka, skákat, pět, červený, než slova abstraktní (před, po, žárlit?), také mají potíže s funkcemi některých slov. Rozdíl ve slovníku dětí zdravých a těch, kteří o sluch přišli se obvykle s věkem přiměřeně zvětšuje.

  Děti se ztraceným sluchem se neuchytí bez vnější pomoci či podpory. Pro tyto děti je zároveň velice těžké pochopit slova, která mají více než jeden význam.

  Větná skladba

  Děti s postiženým sluchovým ústrojím rychleji pochopí a též umějí rychleji složit kratší a jednodušší věty. Je pro ně ale velice obtížné porozumět složitější větě s množstvím větných členů. Dalším úskalím se pak pro ně stává tyto věty napsat. (př. Učitel, kterého já mám na matematiku, byl dnes nemocný.)

  Mluva
  Děti se ztraceným sluchem nemohou zachytit tiché hlásky jako jsou s, š, f, t, k, pro to bychom se jich měli snažit při komunikaci s nimi vyvarovat. Této řeči bude možná obtížné porozumět. Hlavním předpokladem ovšem je, že děti se ztraceným sluchem nikdy neuslyší samy sebe hovořit, nikdy neuslyší jakou barvu a sílu má jejich skutečný hlas. Jejich hlas může být buď příliš hlasitý a nebo je zase příliš tlumený. Jejich síla hlasu může různě kolísat. Jejich hlas může též znít jako mumlání, protože nedokáží odhadnout, kde mají dávat důraz a jak slova ohýbat a formovat, aby jim bylo co nejlépe rozumět.


  Akademický úspěch

  Děti s postižením sluchu mají nemalé problémy ve školách a to hlavně při čtení ale i při matematice. Děti s mírným postižením sluchu se od svých zdravých vrstevníků ve školách odlišují o 1-4 stupně, což ale při kvalitním individuálním přístupu může zcela vymizet. Děti s úplným postižením většinou zaostávají o tři až čtyři stupně. Mezera v akademickém úspěchu mezi dětmi zdravými a nemocnými se obvykle rozšiřuje podle toho jaké dělají pokroky ve školách. Hodně ovšem záleží na individuálním přístupu rodičů, kolik času a v jaké kvalitě jsou ochotni svým dětem věnovat.

  Společenské zařazení

  Děti, které pochopí, že je postihla těžká sluchová ztráta, se obvykle cítí totálně společensky izolováni. Straní se přátel, ve školách jsou nešťastné, zvláště když zjišťují, že komunikace s ostatními dětmi je pro ně omezená. Tento společenský problém se ovšem častěji vyskytuje u dětí s menším postižením sluchu než u dětí, které neslyší vůbec a nebo jen opravdu minimálně.

  (volně přeloženo, www.asha.org)


 • Michal Holub
   30.7.2001 12:43
  Diskuse ke článku:


   Nový příspěvek   Nové příspěvky Vybrané příspěvky


    
  Vyber autora:
  Odborné články:
  Vyber téma:
  Hledej:
   


  Přidat novinku 
  Důsledky ztráty sluchu
  Slovní zásoba se u dětí, kteřé ztratily sluch vyvíjí o něco pomaleji. Děti se ztrátou sluchu se rychleji učí konkrétní slova jako např. kočka, skákat, pět, červený, ..........
  30.7.2001, Michal Holub ...další info
  Hlučné hračky, nebezpečné hry
  Mezi hračky, které vydávají nebezpečné zvuky patří hlavně: střílející zbraně, mluvící pany, auta a jiné dopravní prostředky vydávající troubení a různé sirény .........
  22.7.2001, Michal Holub ...další info
  Na dně mořskémčerven 2001
  Loď byla plná flašek se vzduchem, neoprenových obleků, ploutví, olověných opasků a ostatního náčiní.....
  18.7.2001, Tomáš ...další info
  Zničení vnitřního ucha
  Všechny zvuky převyšující již řečených 80 dB se dají teoreticky považovat za nebezpečné. Množství ale i síla hluku se velkou měrou podílejí na poškozování sluchu....
  15.7.2001, Michal Holub (4 příspěvky v diskusi) ...další info
  Divoká vodakvěten 2001
  O kajak jsme se střídali s Petrem, vždycky když už toho bylo pro jednoho akorát, vyměnili jsme si ......
  13.7.2001, Tomáš ...další info
  Hluk
  Je hudba hlučná ? A co třeba hluk od projíždějících aut ? A stereo zvuk v kinech? Filharmonický koncert je též pro někoho hlučný ?
  leden 2001, Michal Holub ...další info
  Hry bez hranic 2001 Brno29.- 30. 6. 2001
  Aby taky byla nějaká legrace - organizují v Brně pro všechny kdo přijedou Hry bez hranic. Vyblbnou se jistě mrňousové i dospělci. Kdo nebude chtít dělat vylomeniny, může aspoň fandit.
  18.6.2001, T.J. ...další info

  <<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
  Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.