Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2822 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Od organizací / Autor: Tomáš Jelínek

Speciální škola pro sluchově postižené

České Budějovice, Riegrova 1 - pokračování

Volný čas

Volný čas žáků ubytovaných v internátě je směřován plně individuálním přístupem v rámcipodpoření osobnosti dítěte. Máme bohatou škálu zájmových kroužků, které vedou nejen zaměstnanci školy, ale také externí pracovníci bez nároku na odměnu. Mezi nejoblíbenější patří kroužek rybářský, dramatický, výtvarný a sportovní. Kroužek ručních prací vyrábí dárky pro sponzory, kroužek dramatický účinkuje při různých příležitostech na veřejnosti. Kroužek výtvarný uspořádal letos výstavu svých prací ve Vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Obrázky se tak líbily, že za některé z nich obdržely děti zdarma autobus na školní výlety a na lyžařský výcvik.

Víkendy

Každý víkend odjíždí nejméně dvacet dětí na rekreační zařízení naší školy, vzdálené asi 18 kilometrů od Českých Budějovic. Jedná se o zrekonstruovanou budovu bývalé školy v obci Radostice u Bororvan. Toto zařízení neslouží jen k rekreaci, ale má velký výchovný význam zvláště pro žáky s nařízenou ústavní výchovou. V menší skupině se učí  žít rodinným způsobem, účastní se při všech domácích činnostech - úklid, vaření, práce na zahradě, zavařování ovoce apod. Pobyt v Radosticích je též zpestřením činnosti o prázdninách, kdy nám v internátě zůstává 12 - 15 dětí.

Assistenti

Vzhledem k zařazování žáků se sluchovým a těžkým mentálním postižením se jeví jako nutnost přítomnost asistentů v některých třídách a výchovných skupinách. V současné době máme asistentku v mateřské škole, pomocné škole, zvláštní škole, základní škole a u dvou výchovných skupin. Ve zvláštní a základní škole pracují asistentky s padagogickým vzděláním - obě jsou sluchově postižené.

V internátě pracuje neslyšící rómský asistent, absolvent OU. K dětem má velice pěkný vztah. Protože máme v pomocné a mateřské škole 4 žáky s dignózou autismus, chtěli bychom od 1. 9. 2001 pro ně vytvořit optimální podmínky pro vzdělání. Máme již připravený speciálně vyrobený nábitek, který zajišťuje pro každého žáka soukromí a klid při práci.

Zkušenosti a kontakty

Zkušenosti získávají naši pedagogové již několik let studiem dané problematiky a exkurzemi v podobných zařízeních nejen doma, ale i v zahraničí. Již devět let udržujeme přátelské i pracovní kontakty se školou neslyšících v Linci a se školou St. Severine v Pasově. Zaměstnanci a děti z těchto škol nás každoročně navštěvují. Výměna zkušeností mezi pracovníky přispívá ke zlepšení péče o naše děti.

Naše škola má dlouholetou tradici. Svou činností je známa i široké veřejnosti. Své zkušenosti předávají pedagogičtí pracovníci studentům PF JU. Již šest let jsme klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty JU.

Cílem práce všech zaměstnanců školy je vytvoření optimálních podmínek pro výuku a výchovu našich žáků. Snažíme se, aby absolventi všech typů škol, které u nás máme, byli co nejlépe připraveni pro další život.


Tomáš Jelínek
 5.12.2001 9:32
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Speciální škola pro sluchově postižené
České Budějovice, Riegrova 1 - pokračování

Volný čas

Volný čas žáků ubytovaných v internátě je směřován plně individuálním přístupem v rámcipodpoření osobnosti dítěte. Máme bohatou škálu zájmových kroužků, které vedou nejen zaměstnanci školy, ale také ext
5.12.2001, Tomáš Jelínek ...další info
Speciální škola pro sluchově postižené
České Budějovice, Riegrova 1

Škola sídlí v budově, která byla postavena v roce 1856.  Jako nájemní dům. V roce 1871 byla zakoupena pro účely výchovy a vzdělávání hluchoněmých dětí z českobudějovické diecéze. Ještě v tomto roce začalo vyučování asi padesáti žáků. Tomuto účelů slou
30.11.2001, Tomáš Jelínek ...další info
Východočeský podpůrný spolek neslyšících
Neslyšící pro svá setkávání neměli vlastní prostory, a proto si vždy museli pronajímat sály. 
První klubovnu získala základní organizace v Hradci Králové od městského národního výboru 18.7.1985, ale po třech letech......
10.10.2001, M. Krúpová - ředitelka RC ...další info
NÁVŠTĚVA V BUDYŠÍNĚ ( BAUTZEN ).7. - 10. 9.2000
... kde jsme si prohlíželiv parku prehistorické pravěké lidi jak lovili mamuty. Dále jsme viděli veleještěry, dinosaury...
22.12.2000, sta-jiř ...další info
ALPSKÉ VYHLÍDKY22.9. - 24.9.2000
v pátek brzy ráno jsme vyjeli z Plzně k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště.
22.12.2000, sta-jiř ...další info
MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŠACHISTU V BERLÍNĚ9.6. - 11.6.2000
Ve dnech 9. – 11. června 2000 se konal v rámci 100. výročí založení sportovního klubu neslyšících v Berlíně mezinárodní turnaj družstev v šachu neslyšících
22.12.2000, Spolek neslyš.Plzeň, ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.