Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Lucie Jelínková

Asistence při studiu na Univerzitě Karlově

Popis projektu:

Studenti se speciálními potřebami UK mají možnost využít asistenci při studiu. Služby jsou poskytovány osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci při studiu. Jedná se především o doprovod, přepisování textů, načítání studijních textů, doučování, pomoc při přípravě na zkoušku, na přednášku, tutoring apod. Projekt je financován z grantu MŠMT.

Chcete se zapojit jako asistent?

    * Asistentem při studiu můžete být pouze tehdy, jste-li studentem Univerzity Karlovy.
    * Vytvořte si uživatelský účet v databázi asistentů při studiu.
    * Studenti mají možnost absolvovat seminář (přednášku) s cílem předat základní informace o podpoře studentů se zdravotním znevýhodněním na UK.
    * Po zaregistrování do databáze Vás studenti se zdravotním znevýhodněním sami kontaktují a dohodnete se na podmínkách spolupráce.
    * Po každé asistenci vyplňte počet hodin do výkazu práce (asistence). Klient nám výkaz doručuje každý měsíc a na základě něj Vám bude zaslána čtvrtletně na účet odměna formou stipendia.
    * Aktualizujte průběžně své údaje v databázi.

    Výhodou je, máte-li předchozí zkušenosti s asistencí. Odměna asistenta při studiu je 70 Kč/hod.

Chcete se zapojit jako klient?

    * Klientem asistence při studiu může být pouze student Univerzity Karlovy v Praze.
    * Student vyplní Žádost o službu při studiu a podepsanou ji doručí na poštovní kontaktní adresu.
    * Můžete se registrovat k přístupu do databáze a tím získat i přístup ke kontaktním údajům asistentů při studiu. S nimi si dohodnete podporu, kterou potřebujete.
    * Každou asistenci při studiu potvrďte do výkazu práce (asistence). Do každého 5. dne následujícího měsíce doručte výkaz buď v písemné podobě nebo e-mailem na adresu alice.rytychova@ruk.cuni.cz
    * V databázi jsou kontaktní údaje studentů, kteří je poskytli za účelem pomoci studentům UK. Přístup k nim tedy máte pouze vy sami, je zakázáno je jakkoli šířit.

Povinnosti studentů-asistentů a studentů se speciálními potřebami (klientů služby):

  1. Zaregistrovat se do databáze asistentů při studiu, pokud chce student poskytovat asistenci při studiu
  2. Zaregistrovat se do databáze klientů, pokud chce klient využívat služeb asistence a mít přístup ke kontaktům na asistenty při studiu
  3. Vyplnit a zaslat Žádost o službu, pokud chce klient využívat služeb asistence při studiu
  4. Bez prodlení odepisovat na emaily klientů
  5. Odevzdávat každý měsíc výkaz práce (přes email) – může klient i asistent
  6. Aktualizovat své údaje v databázi
  7. Pokud asistent nebo klient již nechce být součástí projektu nebo ukončil-li studium, odhlásí se z databáze

Služba je pro studenty UK bezplatná, resp. je hrazena z grantu MŠMT. Věříme, že služby poskytované v rámci asistence při studiu budou pro Vás přínosem a budou probíhat k Vaší spokojenosti. Pokud budete mít dotazy nebo nejasnosti, kontaktujte prosím Alici Rytychovou.
Informačně-poradenské centrum UK, Celetná 13, 116 36 Praha 1

Alice Rytychová
email: alice.rytychova@ruk.cuni.cz
tel.: 224 491 604

PhDr. Kateřina Šámalová
email: katerina.samalova@ruk.cuni.cz
tel.: 224 491 604


Lucie Jelínková
 13.3.2009 16:35
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Asistence při studiu na Univerzitě Karlově
Popis projektu:

Studenti se speciálními potřebami UK mají možnost využít asistenci při studiu. Služby jsou poskytovány osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci při studiu. Jedná se především o doprovod, přepisování textů, načítání studijn
13.3.2009, Lucie Jelínková ...další info
Čeština v komunikaci neslyšících
Přijímací zkoušky
ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH 2009/2010

STUDIJNÍ PROGRAM: Čeština v komunikaci neslyšících
STUDIJNÍ OBOR: Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)
FORMA A TYP STUDIA: prezenční bakalářské (tříleté studium)

PŘEDPOKLÁDANÝ PO
10.3.2009, Lucie Jelínková ...další info
Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010Praha
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5
Obor Zubní technik, Asistent zubního technika
Ve školním roce 2008-2009 připravujeme přijímací řízení pro studijní obor 53-44-M/007 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA.
První kolo přijímacích zkoušek se
6.3.2009, Lucie Jelínková ...další info
Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010Praha
Přijímací řízení na Gymnázium pro sluchově postižené

Ve školním roce 2009-10 přijímáme na gymnázium 10 (11) žáků včetně jednoho místa na odvolání.

Zkoušky se konají dne 24. 4. 2009 (pátek) a 27. 4. 2009 (pondělí) v 8.30 hodin v Hudebně školy (učebna číslo 204). S
5.3.2009, Lucie Jelínková ...další info
Módní přehlídka neslyšících a slyšících modelekSTEP BY STEP
Obchodní centrum Palladium ve spolupráci Zavři uši o.s. a Českou komorou tlumočníků znakového jazyka o.s. Vás srdečně zve na módní přehlídku neslyšících a slyšících modelek STEP BY STEP.

Kdy: v sobotu 7.3. 2009 od 14:00
Kde: Obchodní centrum Palladium, Praha 1

ww
4.3.2009, Zavři uši.o.s. ...další info
Poprvé i sekce o problematice sluchového postiženíPozvánka na konferenci INSPO 2009
Simultánní přepis mluvené řeči ve Velké Británii a jeho počátky i perspektivy v České republice, titulkování televizních pořadů a Kino neslyšícího diváka, to jsou témata, která si vynutila vytvoření samostatné sekce o problematice osob se sluchovým postižením  na 9. ročníku konference INSPO - I
1.3.2009, Jaroslav Winter ...další info
Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010Valašské Meziříčí
Přijímací zkoušky a přijímací pohovory se budou konat dne 22. dubna 2009 v 8.30 hodin.

Maturitní obor 26-47-M/002 - Elektronické počítačové systémy
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 16 studentů

Učební obor 26-51-H/001 - elektrikář (slaboproud)
1.3.2009, Lucie Jelínková ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.