Ticho.cz si právě čte: (6 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2825 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 

Nové knihy

Řazení: Autor, Název, Edice, Vydavatel, Rok vydání
Kategorie:
Autor:

Šedivá, Z. - Psychologie sluchově postižených ve školní praxi
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 2006

Autorka vychází ze své dlouholeté praxe ve školách pro SP a ve speciálně pedagogických centrech, v úvodu věnuje pozornost rozdělení sluchových poruch a jejich vlivu na psychické funkce a dále se zaměřuje na specifika psychologické diagnostiky sluchově postižených a její praktické využití ve vzdělává
... podrobnosti o knize

kol. autorů - Hrnečku, vař! Pohádka pro neslyšící děti
Typ publikace: DVD
Vydal: Labyrint Brno, Brno, 2009

Známá pohádka je na DVD vyprávěna v českém znakovém jazyce, volitelně je možné nastavit si titulky a dabing v češtině, celý text pohádky v českém jazyce je k DVD přiložen.
K zakoupení ZDE: http://www.frpsp.cz/cs-CZ/n
... podrobnosti o knize

Ladra, Pavel - Obrazy ve T(mě)
Typ publikace: Verše
Vydal: Pavel Ladra, 2007

Útlá básnická sbírka, doplněná barevnými fotografiemi, kterou vydal Pavel Ladra, tatínek sluchově postižené dcery. Vydal ji s úmyslem využít finanční prostředky získané jejím prodejem na podporu sluchově postižených dětí a náklad sbírky věnoval naší organizaci. Koupí této sbírky tedy přispějete na p
... podrobnosti o knize

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Sedávej panenko v koutě... pro nás neplatí.
Typ publikace: DVD
Vydal: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informace o dostupných kompenzačních pomůckách a možnostech jejich využití osobami s postižením sluchu v zájmu integrace člověka do většinové společnosti.
!!! Objednat je možné pouze 1 ks !!!
Jednotlivé kapitoly filmu seznamují se sluchadly jako základní kompenzační pomůckou, dalšími kompenzačními
... podrobnosti o knize

Kol. studentů FF UK - Po českých hradech a zámcích. S průvodcem v českém znakovém jazyce.
Typ publikace: Informační kniha

CD pochází z dílny studentů Filosofické fakulty University Karlovy v Praze (obor Čeština v komunikaci neslyšících). Na CD najdeme informace o 40 českých a moravských hradech a zámcích (v každém kraji 4 nebo 2 vybrané hrady a zámky). U každého hradu či zámku najdeme jeho fotky a dozvíme se základní i
... podrobnosti o knize

kol. autorů - Tiché rozhovory. Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením
Typ publikace: Beletrie
Vydal: FRPSP, Praha , 2012

Kniha obsahuje rozhovory s 20 neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kteří se výrazným způsobem prosadili v profesním životě v majoritní společnosti i ve společnosti lidí se sluchovým postižením (divadlo, poezie, sport, vědecká práce, lingvistika znakového jazyka, práce v organizacích neslyšících a pro
... podrobnosti o knize

Kolektiv autoru - Tichý přístav duše - literární, básnická a výtvarná tvorba neslyšících autorů
Typ publikace: Verše
Vydal: Sordos, Brno, 1995

Kniha je souborem básní, povídek a říkadel neslyšících. Knihu si neslyšící sami ilustrovali a zkompletovali. Do této publikace přispěli např. M. Holková, B. Veselý, E. Vyorálková, L. Graca, A. Kovařík, J. Žampach a další.
K zakoupeni ZDE ... podrobnosti o knize

M. Potměšil - Všeobecný slovník českého znakového jazyka A - N, O - Ž, Doplněk O - Ž
Typ publikace: Slovník
Vydal: Fortuna

A - N
M. Potměšil. - Dotisk 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2005. - 496 s.
Cena: 470,- Kč

O - Ž
M. Potměšil. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2005. - 552 s.
Cena: 470,- Kč

Doplněk O - Ž
M. Potměšil a kol. autorů. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2006. - 294 s.
Cena: 370,- Kč

Slovníky jsou určeny p
... podrobnosti o knize

Středisko rané péče Tamtam - Slovník znakového jazyka - terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence
Typ publikace: Slovník - CD-ROM
Vydal: Středisko rané péče Tamtam , Praha , 2005

Slovník na CD obsahuje více než 500 termínů, které jsou rozděleny do 8 tematických kategorií: matka, plod, těhotenství, porod, po porodu, novorozenec, lidé a prostředí kolem porodu, nemoci, komplikace a léčba. Pojmy jsou řazeny tematicky, abecedně a navíc je lze vyhledávat také podle zadaných tvarů
... podrobnosti o knize

Středisko rané péče Tamtam - FRPSP - Ve světě sluchového postižení
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Středisko rané péče Tamtam - FRPSP

Informační a vzdělávací publikace podává formou příspěvků od různých autorů komplexní pohled na problematiku života neslyšících a nedoslýchavých lidí. Je rozdělena do dvou částí: obecné a specializované.

V první části najdeme informace o různých typech sluchového postižení a příslušné terminologi
... podrobnosti o knize

FRPSP - DVD Raná komunikace v neslyšící rodině (Raná komunikace s neslyšícím dítětem)
Typ publikace: Příručka
Vydal: FRPSP, Praha, 2007

Návodná pomůcka určená zejména pro slyšící, a dále i pro neslyšící rodiče. Přináší informace a rady, jak postupovat úplně na začátku při navazování komunikace s jejich sluchově postiženým dítětem (0 – 2 roky). DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi. Neslyš
... podrobnosti o knize

kol. autorů - Praha : FRPSP, 2013. - DVD Chci se s tebou domluvit.
Typ publikace: Slovník - CD-ROM
Vydal: FRPSP, Praha, 2013

Raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky.
DVD je určené především pro slyšící rodiče, kteří mají neslyšící, nedoslýchavé děti či děti s kombinovaným postižením a kteří se chtějí učit komunikovat se svým dítě
... podrobnosti o knize

Kolektiv autorů - Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce
Typ publikace: Slovník - CD-ROM
Vydal: ASNEP , Praha, 2003

CD s odbornou terminologií je výstupem z pilotního projektu "Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí", uskutečněného v rámci programu Leonardo Evropské komise.

CD je možné si objednat ZDE: http://www.frpsp.cz/prodej-knih
... podrobnosti o knize

H. Burianová, A. Jurášová - Červená Karkulka - čtení a hraní /Little Red Riding Hood - reading and playing/
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Labyrint, Brno, 2004

Komplet obsahuje CD s pohádkou o Karkulce, kterou v českém znakovém jazyce vypráví absolventka JAMU - oboru výchovná dramatika pro neslyšící a dále interaktivní programy a hry ( pexeso, puzzle, přiřazování obrázků ke slovům...), které děti povzbuzují k četbě a rozšiřují jejich slovní zásobu. Součást
... podrobnosti o knize

J. Roučková. - Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením (Praktické návody a důležité informace)
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Portál, Praha, 2006

Kniha se v úvodních kapitolách zabývá obecně problematikou sluchového postižení, komunikačními metodami, základními pravidly práce se sluchově postiženým dítětem. Uvedeny jsou nejdůležitější informace o jednotlivých vývojových etapách dítěte a dovednostech, jichž má v daném období dosáhnout. Praktic
... podrobnosti o knize

E. Tesárková - Sosna
Typ publikace: Beletrie
Vydal: ASNEP, Praha, 2002

Autobiografický román ohluchlé autorky známé svou vitalitou a optimismem. Uvedeno je též několik autorčiných básní.

Knihu je možné si objednat ZDE: http://www.frpsp.cz/prodej-knih
... podrobnosti o knize

L. Půlpánová, (ed.) - Dívej se, povídám... (Texty od Neslyšících, pro Neslyšící, o Neslyšících)
Vydal: ČUN, Praha, 2006

Kniha je souborem literárních textů, které z větší části vytvořili neslyšící autoři a v nichž také neslyšící, nedoslýchaví či ohluchlí hrdinové vystupují. Publikace obsahuje oddíly: Pohádky, Povídky, Básničky a Věci. Na přiloženém DVD jsou všechny pohádky a tři povídky prezentovány v českém znakovém
... podrobnosti o knize

L. Slížková, P. Drozd - CD Zvířátka v českém znakovém jazyce
Typ publikace: Slovník - CD-ROM
Vydal: FRPSP, Praha, 2006

Zábavně didaktická pomůcka, pomocí které si mohou neslyšící děti a rodiče rychle a snadno osvojit znaky jednotlivých zvířátek. CD se skládá ze tří částí: 1. Vesnice; 2. Zoo; 3. Les. Celkem slovník obsahuje 79 znaků zvířátek. Design CD je uzpůsoben svým hlavním příjemcům: dětem.

CD je možné si obj
... podrobnosti o knize

M. Potměšil. - Prstová abeceda
Typ publikace: Učebnice
Vydal: FRPSP, Praha, 1992

Přední český pedagog seznamuje se vznikem a historií prstové abecedy a s několika jejími systémy v různých zemích. Učebnice naší prstové abecedy s metodickým návodem k procvičování. Přílohu tvoří didaktické hry

Učebnici je možné objednat si ZDE: http://www.frpsp.cz/prodej-knih
... podrobnosti o knize

A. Červenková - Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: FRPSP, Praha, 1999

Význam četby pro lidi s vadou sluchu je nepopíratelný a je proto třeba hledat všechny cesty, jak je k četbě vést a četbu jim usnadnit, a to již hned od útlého věku. V brožurce tentokrát nejde pouze o to, jak učit číst, ale přináší i doporučení, co k četbě vybrat.

Knihu je možné objednat si ZDE: h
... podrobnosti o knize

<<<   2   3   4   5   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.