Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2822 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 

Nové knihy

Řazení: Autor, Název, Edice, Vydavatel, Rok vydání
Kategorie:
Autor:

H. Funk, Ch. Tratzki, S. Tratzki. Přel. J. Sinecká - Naše dítě je tu! Průvodce pro neslyšící rodiče
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: FRPSP - Scientia,, Praha, 2003

Kniha seznamuje sluchově postižené rodiče s péčí o miminko od narození do prvního roku života . Jednotlivé kapitoly se týkají kojení, dětských masáží, péče o pokožku, vývoje řeči a sluchu, bezpečnosti, výživy, vývoje dítěte, nemocí a očkování, oblečení, her apod. Kniha je velmi přehledná a plná bare
... podrobnosti o knize

kol. autorů. - Ve světě sluchového postižení. Zdravotnictví bez bariér.
Vydal: FRPSP, 2007., Praha, 2007

Komplet obsahuje 2 DVD. První DVD seznamuje s komunikačními obtížemi, s nimiž se setkávají lidé se sluchovým postižením ve zdravotnickém zařízení. O své zkušenosti a postřehy se dělí neslyšící maminky, psycholožka a také zdravotnický personál a tlumočnice do znakového jazyka, které si účastnily proj
... podrobnosti o knize

kol. autorů. - Kochleární implantáty: rady a zkušenosti
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Praha : FRPSP, Praha, 2009

Kniha je určena především pro rodiče neslyšících dětí a dětí s těžkým sluchovým postižením, kteří pro své děti uvažují o kochleární implantaci. V knize mohou rodiče najít potřebné informace, které se týkají samotné operace i kochleárních implantátů, výběru komunikačního prostředku pro dítě, rehabili
... podrobnosti o knize

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené – Jazykové centrum Ulita, 2007. - DVD Čtení o pravěku a starověku
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Jazykové centrum Ulita, , Praha, 2007

Učebnice dějepisu je určena především neslyšícím studentům 1. ročníků středních škol nebo odborných učilišť. Obsahuje 9 kapitol. Prvních pět kapitol představuje úvod do předmětu historie. Další čtyři kapitoly pojednávají o počátcích vzniku světa a života na Zemi, vývoji člověka, období pravěku a vzn
... podrobnosti o knize

J. Hruška, J. Kouřil, J. Poul, S. Hrudková, M. Malý - Obrázkový slovník 2 p-ž
Typ publikace: Slovník
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha, 1996

Obrázkový slovník pro ZŠ pro sluchově postižené.
... podrobnosti o knize

Miloš Malý, Josef Hruška, Jan Kouřil, Jan Poul - Obrázkový slovník 1 a-o
Typ publikace: Slovník
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha, 1990

Slovník obsahuje kolem 4 700 heslových slov, přes 3 000 obrázků a je rozdělen do dvou dílů. Heslová slova byla vybírána a do slovníku zařazena podle jejich frekvence v řeči. V každém jednotlivém případě byla zvažována užitečnost a upotřebitelnost zvoleného slova.
... podrobnosti o knize

Miloň Potměšil - Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N
Typ publikace: Slovník
Vydal: Fortuna, Praha, 2002

První část slovníku znakového jazyka, určená zejména slyšícím uživatelům, pro které znakový jazyk není jazykem prvním.
... podrobnosti o knize

Alena Keblová - Speciální školy pro sluchově postižené v České republice
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha, 2000

Informace o školách pro sluchově postižené.
... podrobnosti o knize

Karla Svobodová - Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1997

Publikace,která je především určena logopedům, se v obecné části zabývá teoretickými předpoklady logopedické péče o děti s kochleárním implantátem; další část přináší ukázky metodiky reedukace sluchu. V příloze publikace jsou ukázky metodiky reedukace sluchu doplněny příslušným obrazovým a textovým
... podrobnosti o knize

Vlasta Vaněčková - Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1996

Publikace se zabývá nácvikem a přípravou na čtení u sluchově postižených dětí.
... podrobnosti o knize

Jitka Holmanová - Raná péče o dítě se sluchovým postižením
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 2002

Publikace obsahuje soubor rehabilitačních postupů vhodných nejen pro reedukaci dětí se sluchadly, ale i dětí s kochleárními implantáty. Je určena především rodičům, kteří by zde měli najít některé odpovědi na otázky, jak pracovat s dítětem, u kterého byla diagnostikována sluchová vada, jak postupova
... podrobnosti o knize

Naděžda Janotová - Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání sluchově postižených dětí
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1996

Tato příručka se zabývá metodikou rozvíjení zrakové percepce a výcviku odezírání.
... podrobnosti o knize

Zuzana Půstová - Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1997

Tato příručka má za úkol napomoci celkovému rozvoji sluchově postiženého dítěte předškolního věku. Tvoří vhodný metodický návod k přípravě sluchově postiženého dítěte pro vstup do školy. Příručku mohou využít nejen logopedi, speciální pedagogové a učitelky běžných mateřských škol, kde je zařazeno sl
... podrobnosti o knize

Vaněčková Vlasta - Výchova řeči sluchově postižených dětí v předškolním věku
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1996

Přehled obecných zásad při výchově sluchově postiženého dítěte a rozvoji jeho řeči.
... podrobnosti o knize

Potměšil Miloň - Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených
Typ publikace: Příručka
Vydal: Fortuna, Praha, 1999

Soubor informací, textů a úvah, které autoři považují za důležité pro pedagogy pracující se sluchově postiženými dětmi. Základní informace o výchově a vzdělání a některých okruzích problémů, se kterými se mohou pedagogičtí pracovníci, kteří pracují na školách běžného typu a mají ve svých třídách int
... podrobnosti o knize

Kragh-Müller Torben - Kapitoly k bilingválnímu vzdělávávní
Typ publikace: Učební osnovy
Vydal: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha, 1999
Překlad: Černohousová Ivana

Učební osnovy jazykových předmětů v dánské bilingvální škole v Kodani.
... podrobnosti o knize

Potměšil Miloň a kolektiv - Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž
Typ publikace: Slovník
Vydal: Fortuna, Praha, 2004

Druhý díl obsahuje soubor hesel, která byla převedena do znaků znakového jazyka a zařazena do publikace s ohledem na regionální rozrůzněnosti (Brno, Olomouc, Plzeň, Praha). Slovník je určen především slyšící veřejnosti.
... podrobnosti o knize

Potměšil Miloň, Kučera Pavel a kolektiv - Všeobecný slovník českého znakového jazyka doplněk O-Z
Typ publikace: Slovník
Vydal: Fortuna, Praha, 2006

Doplněk ke Všeobecnému slovníku českého znakového jazyka přináší další rozšíření znakové zásoby. V úvodu se zabývá krátkým rozborem znakového jazyka.
... podrobnosti o knize

Barešová Jana, Hrubý Jaroslav - Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ
Typ publikace: Průvodce
Vydal: Septima, Praha, 1999

Tato publikace je určena pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ běžného typu, kteří mají ve třídě integrované sluchově postižené dítě. Přináší ucelený přehled didaktických a technických pomůcek pro SP.
... podrobnosti o knize

Strnadová Věra - Jaké je to neslyšet
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Česká unie neslyšících, Praha, 1995

Publikace je určena jako doplňková četba pro studenty speciální pedagogiky.
... podrobnosti o knize

<<<   2   3   4   5   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.