Ticho.cz si právě čte: (23 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 

Nové knihy

Řazení: Autor, Název, Edice, Vydavatel, Rok vydání
Kategorie:
Autor:

Ditmarová Drahomíra - Veselé čtení
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Septima, Praha, 1996

Veselé čtení je doplňující pomůckou pro výuku v hodinách českého jazyka i pro volné chvíle žáků. Obsahuje hry s písmeny, slabikami,jejich seskupování a doplňování, hádanky, říkadla a čtení s obrázky.
... podrobnosti o knize

Růžičková Marie Mgr. - Znakování pro každý den
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Septima, Praha, 2001

Učebnice konverzace ve znakovém jazyce. Obsahuje nejzákladnější fráze k jednotlivým tématům běžné lidské komunikace, ale i pro jednání na úřadech, u lékaře, při cestování a podobně.
... podrobnosti o knize

Růžičková Marie Mgr. - Než půjdeme do školy
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Septima, Praha, 2000

Učebnice bezprostředně navazuje na "Učíme se českou znakovou řeč" a rozšiřuje slovní zásobu ve znakové řeči na zralosti pro povinnou školní docházku. Látka je rozdělena do 21 lekcí. Učebnice obsahuje dalších cca 700 znaků, bude slovní zásoba dostatečná k obšírnějším sdělením a bude tak dána možnost
... podrobnosti o knize

Růžičková Marie Mgr. - Učíme se českou znakovou řeč
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Septima, Praha, 2012

Tato bohatě ilustrovaná učebnice obsahuje základní slovní zásobu tříletého zdravého dítěte. Ale jsou v ní i pojmy, které potřebuje dospělý k tomu, aby si tematický okruh dobře osvojil. Vyhovuje tedy i logice dospělého člověka. Vaše dítě se bude učit pojmy, které odpovídají jeho zralosti a okruhu jeh
... podrobnosti o knize

Strnadová Věra - Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: ASNEP, Praha, 2001

Kniha je určena později ohluchlým lidem, jejich rodinným příslušníkům a foniatrům. Autorka vychází ze své zkušenosti a snaží se poradit lidem trpícím ztrátou sluchu tak, aby tato ztráta co nejméně negativně ovlivnila kvalitu jejich životů.
... podrobnosti o knize

Strnadová Věra - Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění
Typ publikace: Příručka
Vydal: GONG, Praha, 1998

Odezírání je pouze jednou z možností, jak se mohou neslyšící a slyšící lidé navzájem dorozumívat. Slyšící lidé většinou považují odezírání za samozřejmost. Málokdo z nich ví, že je to nepohodlný, velmi pracný, a přitom málo spolehlivý způsob vnímání mluvené řeči. Občas to nezvládáme tak, jak bychom
... podrobnosti o knize

Klimová A. - Jak kojit? (Rady sluchově postiženým maminkám)
Typ publikace: Příručka

Publikace shrnuje znalosti a bohaté praktické zkušenosti mnoha odborníků s maminkami a jejich kojenými miminky. Snaží se srozumitelně a názorně přiblížit, jak se na kojení připravovat.
... podrobnosti o knize

Hroboň Miloslav, Jedlička Ivan, Hořejší Jaroslav - Nedoslýchavost
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: MAKROPULOS, Praha, 1998

Postupné zhoršování sluchu se většinou považuje za neodvratný průvodní jev stárnutí, a proto s ním dopředu jaksi počítáme a současně se ho obáváme. Starší lidé se mnohdy ani nepokoušejí se svým sluchem něco dělat a raději se stahují do ústraní. Tyto obavy jsou do značné míry zbytečné. Poruchy sluchu
... podrobnosti o knize

i - Obrázkové kartičky se znakovou řečí
Typ publikace: Soubor volných listů
Vydal: ČUN Praha

Komplet obsahuje 245 kartiček v černobílém provedení, seřazených podle tematických okruhů (zvířata, lidé, oblečení ....). Jde o pomůcku pro rozvoj znakové řeči, určenou hlavně pro malé neslyšící děti, ale i pro jejich rodiče a ostatní dospělé, kteří se tomuto jazyku učí.
... podrobnosti o knize

Gabrielová Dagmar, Paur Jaroslav, Zeman Josef - Slovník znakové řeči
Typ publikace: Slovník
Vydal: Horizont, Praha, 1988

Na slovníku pracoval kolektiv autorů několik let. Především bylo nutné stanovit okruh nějvíce používaných slov. V době práce na slovníku nebyl k dispozici český frekvenční slovník. A tak vznikl nelehký problém, jaký okruh pojmů do něj zahrnout. Zkušenosti byly získávány teprve postupně. Hledaly se n
... podrobnosti o knize

Potměšil Miloň - Prstová abeceda
Typ publikace: Příručka
Vydal: FRPSP, Praha, 1992

Rozhodli jsme se vám předložit příručku, s jejíž pomocí - alespoň jsme o tom přesvědčeni - se budete moci seznámit s prstovou abecedou, jejím využitím a hlavně v několika lekcích získáte možnost se jednotlivým znakům naučit a procvičit si jejich užívání pomocí cvičení a her. Je totiž důležité pro ko
... podrobnosti o knize

Karen R. Hinkley, Mary F. Nelson - Sexuální zneužití! Co je to?
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: FRPSP, Praha, 1993

Federace rodičů a přátel sluchově postižených vám předkládá další z řady publikací, které jsou připravovány pro rodiče sluchově postižených dětí, profesionály pracující se sluchově postiženými a v neposlední řadě pro sluchově postižené. Publikace "Sexuální zneužití! Co je to?" je určena dětem a mlá
... podrobnosti o knize

Roger D. Freeman, Clifton F. Carbin, Robert J. Boese - Tvé dítě neslyší?
Typ publikace: Příručka
Vydal: FRPSP, Praha, 1992

Kniha Tvé dítě neslyší? Je rozsáhlou příručkou, ve které jsou shrnuty a vysvětlovány důkazy, názory a zkušenosti. Je odpovědí na základní přání všech rodičů - naučit se, jak nejlépe vychovat zdravé a šťastné dítě - a poskytuje jim pro dosažení tohoto cíle moudré rady. Členové výkonného výboru Meziná
... podrobnosti o knize

Červenková Anna Ing., Vrchotová Jitka - Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dítětmi
Typ publikace: Příručka
Vydal: FRPSP, Praha, 2000

Potřeby rodin, které vychovávají dítě se zdravotním postižením, jsou daleko širší, než je možno řešit pouhým hmotným zabezpečením. Zpočátku jde zejména o potřebu pomoci psychologické. Když se rodiče o postižení dozvědí, prožívají zpravidla těžkou psychickou krizi, z níž se postupně dostávají a začín
... podrobnosti o knize

Strnadová Věra - Potom ti to povíme
Typ publikace: Příručka
Vydal: ČUN, 1994

Text je určen zejména slyšícím rodičům,kteří stojí před nesnadným úkolem správně vychovat neslyšící dítě.
... podrobnosti o knize

Červenková Anna ing. - Co a jak číst se SP dítětem
Typ publikace: Příručka
Vydal: FRPSP, 2000

Kniha určená především rodičům SP dětí. Seznamuje s možnými postupy při domácí výuce čtení, s užitečným materiálem. Praktické zkušenosti a nápady vyzkoušené již jinými rodiči.
... podrobnosti o knize

Růžičková Marie Mgr. - Znakuj! Znakujeme! Znakujte!
Typ publikace: Učebnice
Vydal: ASNEP, 1998

Základy konverzace ve znakované češtině, učíme se českou zankovou řeč, jak nejlépe využít učebnici. Tento materiál je koncipován podle zásad rozumového vývoje dětí předškolního věku
... podrobnosti o knize

--- - Znakový jazyk - základní kurs (videokazeta a pracovní sešit)
Typ publikace: Učebnice
Vydal: FRPSP, 1991

Názorný a přehledný úvod do studia znakového jazyka, nepostradatelný pro pedagogy i rodiče dětí s těžkým poškozením sluchu.
... podrobnosti o knize

Bradáčová Zdena red. - Četba sluchově postižených
Typ publikace: Sborník
Vydal: FRPSP, 2000

Sborník příspěvků ze stejnojmenného semináře, který v listopadu loňského roku uspořádala FRPSP. Na semináři zazněly názory neslyšících studentů, hovořících o vlastní cestě k četbě, rodičů i zkušených pedagogů, mezi nimiž nechyběly ani autorky úspěšných učebnic.
... podrobnosti o knize

Hrubý Jaroslav - Mobilní telefony pro neslyšící
Typ publikace: Průvodce
Vydal: FRPSP, Praha, 2000

Rychlé šíření mobilních telefonů je jedním z fenoménů posledních let. Před 15 lety byl mobilní telefon prakticky neznámý. Nyní je ve světě asi 300 miliónů mobilních telefonů a u nás jsou jich již skoro 3 milióny. Nárůst jejich počtu se však ani zdaleka nezastavil. Mobilní telefon umožňuje volat témě
... podrobnosti o knize

<<<   2   3   4   5   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.