Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Název společnosti:

České vysoké učení technické v Praze - Handicap poradna

Kontaktní osoba:DIS. Barbora Šmilauerová
Adresa:Studentský dům, Bechyňova 3
16636 Praha 6
Praha kraj
ČR
Telefon:224 358 463
WWW:www.cips.cvut.cz
E-mail:h a n d i c a p @ v c . c v u t . c z

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT - zporostředkování tlumočení přednášek do ZJ

Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.